Z S C K R

Żywienie i usługi gastronomiczne

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który jest związany głównie z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia. Uczniowie poznają zasady urządzania zakładów gastronomicznych, a także gospodarstwa domowego. Nabywają  umiejętności sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • układanie diety,
 • sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • estetyczne podawanie pożywienia,
 • obsługa klientów,
 • sporządzanie napojów,
 • planowanie i ocenianie jadłospisów,
 • planowanie i rozliczanie działalności zakładu.

W czasie nauki w technikum uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technicy gastronomii mogą podjąć pracę jako:

 • szefowie kuchni,
 • managerowie do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • organizatorzy imprez okolicznościowych,
 • doradcy w zakresie prawidłowego żywienia,
 • pracownicy firm cateringowych.

 

Zatrudnienie można znaleźć w restauracjach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego (np. stołówki szkolne), hotelach, sanatoriach, gospodarstwach agroturystycznych.
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym  - biologia
Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji –język polski, język angielski, matematyka, biologia

Dołącz do społeczności szkoły
Polub nas na Facebooku