Z S C K R
Archiwum

GRECKIE PRAKTYKI - REKRUTACJA

    GRECKIE PRAKTYKI - REKRUTACJARozpoczęła się rekrutacja do projektu nr2022-1-PL01-KA121-VET-000053033 Rozpoczęła się rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu nr2022-1-PL01-KA121-VET-000053033, współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt zakłada wyjazd 27 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciuna staż zagraniczny do Grecji! W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 27uczniów klas II, III i IVZespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, uczących się w zawodach Technik Mechanizacji Rolnictwai Agrotroniki, Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczestnicy zostaną wybrani według określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele szkoły. Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu jestspełnienie następujących warunków: bycie w grupie docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji, złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego, uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 27 uczniów z kierunków Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Architektury Krajobrazu oraz Szkoły Branżowej. W przygotowaniach do mobilności wezmą udział osoby z listy rezerwowej. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie 12-23.12.2022 roku, dla wyjazdu wiosną 2023 roku.Marianna MilewskaKoordynator projektu   Formularz zgłoszeniowy POBIERZ Regulamin rekrutacji POBIERZ Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053033

Dołącz do społeczności szkoły
Polub nas na Facebooku